Lundbeck aktie – alt der er at vide om Lundbeck aktier

Med de negative renter er der for nogle mennesker blevet endnu større grund til at begynde at investere. Hvis man investerer nogle af sine penge i f.eks. aktier, kan det være, at ens penge kan blive mere værd i stedet for at blive mindre værd med de negative renter.

Der er flere forskellige måder at investere på og mange forskellige aktier at investere i. Hvis man interesserer sig lidt for det, går man måske også op i, præcist hvilke aktier man har investeret i – frem for at lade andre beslutte det. Samtidig kan det også være, at man gerne vil investere i nogle danske firmaer. Hvis dette er noget, man går op i, kan man f.eks. overveje at investere i Lundbeck aktier.

Hvad er Lundbeck for et firma?

Hvis man overvejer at investere i en Lundbeck aktie eller flere, vil man nok gerne vide, hvad det er for et firma, man investerer i. Nogle mennesker har f.eks. den holdning, at der er nogle firmaer, de ikke vil investere i – uanset, hvor god en investering det kan være. Det kan f.eks. være firmaer, der producerer eller sælger noget, man ikke bryder sig om eller som ikke har gode arbejdsforhold.

Lundbeck er dog et dansk medicinalselskab, så for de fleste vil der nok ikke være de store bekymringer der. Hvis man investerer i Lundbeck aktier, investerer man i et medicinalfirma med speciale i hjernesygdomme. Det er altså et firma, der udvikler, producerer og sælger medicin mod sygdomme som f.eks. angst og depression, men også Parkinsons og Alzheimers – for blot at nævne nogle stykker.

Lundbeck som virksomhed

Historien om Lundbeck

Når man overvejer at investere i en Lundbeck aktie eller en hvilken som helst anden aktie, kan det være rart at vide lidt om firmaets historie og generelt have sat sig nogenlunde ind i, hvad det er for et firma, og om man f.eks. skal sige “køb Lundbeck aktier” eller ej. Hvis man har sat sig lidt ind i firmaet, kan det være lettere at følge med i, om det går godt med ens Lundbeck aktie eller ej.

Derfor kommer der ganske kort lidt historie om Lundbeck her. Firmaet blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck. I starten var det ikke et medicinalfirma, men i stedet et handelsfirma. De handlede på dette tidspunkt med alt fra kiks til maskiner. Det var først i 1930’erne, at de begyndte at koncentrere sig om at producere lægemidler.

Muligheden for at kunne vælge køb Lundbeck aktier på listen over potentielle investeringer opstod først i 1999, da firmaet blev børsnoteret på den københavnske fondsbørs. Det var den første af flere Lundbeck aktie nyheder.

Følg med i Lundbeck aktie kurs, hvis du overvejer at investere

Når man investerer, er det en god idé at følge lidt med i Lundbeck aktie kurs, Lundbeck aktie nyheder eller kursen og nyheder om andre aktier – alt efter hvad man har investeret i. Hvis man selv styrer, hvad man har investeret i, og hvor meget man har investeret, er det også en god idé at holde øje med udviklingen i f.eks. Lundbeck aktie kurs, hvis det nu er Lundbeck aktier, man har investeret i.

Samtidig kan det også være en god idé at holde lidt øje med Lundbeck aktie kursen og Lundbeck aktie nyheder i et stykke tid, inden man trykker køb Lundbeck aktier. Hvis man holder øje med udviklingen i et stykke tid, kan man måske være heldig at købe en Lundbeck aktie eller flere på et tidspunkt, hvor Lundbeck aktie kursen er lavere, og de dermed er billigere at købe.

Som med alle andre aktier går det også lidt op og ned for Lundbeck aktie kurs, og det kan derfor være en god idé at forsøge at investere, når Lundbeck aktie kursen er lav. Det kan dog være utroligt svært at forudse, om kursen er på sit laveste, eller om den bliver endnu lavere, hvis man venter lidt længere. Derfor er man også nogle gange bare nødt til at sige “køb Lundbeck aktier”, selvom man ikke ved, om de bliver billigere.

Lundbeck Aktie  kurs

Lundbeck aktie nyheder kan give et indblik i, hvordan det går

Når man har investeret i Lundbeck aktier og gerne vil følge med i, hvordan Lundbeck aktien udvikler sig – og måske gerne vil have en forklaring på, hvorfor den udvikler sig, som den gør, er det en god idé at følge med i Lundbeck aktie nyheder. Det kan være, at firmaet sender pressemeddelelser ud, offentliggør et nyt medicinalprodukt – eller måske, at forsøg med en form for medicin ikke er gået som forventet. Samtidig bliver der også årligt offentliggjort regnskaber for alle firmaer.

Alle disse forskellige udmeldinger er Lundbeck aktie nyheder, man kan følge med i, og som kan påvirke Lundbeck aktie kursen. Et godt regnskab eller et nyt produkt kan gøre det mere attraktivt at købe Lundbeck aktier og dermed få Lundbecks aktie kurs til at gå op. Omvendt kan et dårligt regnskab eller en udmelding om, at et forsøg er gået i vasken, gøre Lundbeck aktier mindre spændende og dermed få Lundbeck aktie kursen til at falde. Lundbeck aktie nyheder er altså gode at følge med i.

Udvikling i Lundbeck aktie kurs

Som nævnt, kan der være forskellige ting, der påvirker udviklingen i Lundbecks aktie kurs – lige som der kan være mange forskellige ting, der påvirker alle andre aktiekurser. Nogle ting, som f.eks. Lundbeck aktie nyheder, påvirker Lundbeck aktien mere individuelt og får altså som regel ikke andre aktier til at gå op eller ned i kurs.

Der er dog også nogle begivenheder og generelle tendenser i samfundet, der kan påvirke større dele af aktiemarkedet. Disse begivenheder vil dermed både få Lundbeck aktier og mange andre aktier til at gå enten op eller ned i kurs – alt efter, hvad det er for en tendens eller udvikling, man ser i samfundet. Det er derfor ikke altid, at firmaer selv kan have så stor indflydelse på, hvordan deres aktie skal udvikle sig.

Uanset, om det er en udefra- eller indefra kommende påvirkning, vil man dog i flere tilfælde kunne forklare en udvikling i Lundbeck aktie kursen eller en anden aktiekurs med disse forskellige påvirkninger.

Lundbeck Investor

Udskydelse af lancering kan få Lundbeck aktie kurs til at falde

Få år efter, at Lundbeck var blevet børsnoteret, var Lundbeck aktie kursen den højeste, den ville blive i mange år. Det gik godt i firmaet, og der var mange, der havde lyst til at vælge køb Lundbeck aktier, når de skulle finde ud af, hvad de skulle investere i. I juli 2001 gik det altså rigtig godt for firmaet, og Lundbeck aktie kursen var høj.

Kursen tog dog et dyk i september samme år, og det er muligt, at det har været Lundbeck aktie nyheder, der har haft en finger med i denne udvikling. I september 2001 måtte firmaet nemlig komme med flere udmeldinger, der ikke er så gode for et firmas aktiekurs.

Resultaterne fra en undersøgelse af noget medicin viste ikke de ønskede resultater, og samtidig måtte de udskyde lanceringen af en anden medicin til året efter. Sådanne Lundbeck aktie nyheder, der kan betyde, at firmaet ikke får lige så stor indtægt som forventet, kan få Lundbeck aktie kursen til at falde. Det kan man også se på grafen for aktiekursen i den periode.

Lundbeck aktier blev ikke påvirket så meget af finanskrisen

En af de udefrakommende påvirkninger, der havde betydning for udviklingen i rigtig mange aktier, var finanskrisen, der ramte det meste af verden omkring 2008. Krisen startede i USA, fordi der bl.a. blev lånt for mange penge ud til mennesker, der ikke havde mulighed for at betale pengene tilbage. Derudover steg boligpriserne også så meget, at “boblen til sidst bristede”.

Denne finanskrise ramte også Danmark og fik bl.a. kursen på mange aktier til at falde. Som med så mange andre aktier faldt Lundbecks aktie kurs også lidt i 2008. Selvom der på grund af finanskrisen måske var færre, der syntes, de havde råd til køb af Lundbeck aktier, steg kursen dog ret hurtigt lidt igen.

Derudover var udsvingene på Lundbeck aktier ikke nær så store som udsvingene på flere andre aktier. Samtidig har kursen på denne aktie på andre tidspunkter været længere nede, end den var i 2008, og ser man på Lundbeck aktien i et lidt større perspektiv, er der nærmest ikke et udsving, der er værd at nævne omkring tidspunktet for finanskrisen.

Lundbeck aktie nyheder om brug af Nembutal havde dårlig effekt

Som nævnt kan der både være indefra- og udefrakommende påvirkninger, der kan gøre noget ved udviklingen i Lundbeck aktie kursen og andre aktiekurser. Det kom f.eks. frem i 2011, at noget af den medicin, som Lundbeck solgte i USA blev brugt, når fanger på dødsgangen skulle henrettes.

Dette gav ikke så god omtale af det danske medicinalfirma, og hvis man havde Lundbeck aktier på det tidspunkt, opdagede man nok også, at den Lundbeck aktie kurs, der var, faldt lidt i løbet af året. I december 2011 solgte firmaet den afdeling, der lavede denne medicin og sikrede sig, at de nye ejere heller ikke ville sælge til dødsgangen i fængsler.

Herefter kan man se, at Lundbeck aktierne begyndte at stige i kurs igen – der var nok flere, der igen havde lyst til at vælge køb Lundbeck aktier, når de skulle investere deres penge. På længere sigt gav denne Lundbeck aktie nyhed dog ikke de helt store udsving i Lundbeck aktie kursen.

Stabil Lundbeck aktie

I en lang periode fra 2003 til midten af 2015 lå Lundbeck aktie kursen ret stabilt et sted mellem lige under 100 og lige under 200. Der har selvfølgelig været udsving op og ned, som der jo er med aktiekurser, men de har ikke været helt så store, som flere forskellige andre aktiekurser, når man ser på det lidt større perspektiv.

Samtidig opførte Lundbeck aktie kursen sig også væsentligt mere stabilt end flere andre aktiekurser i forbindelse med finanskrisen. Hvis man havde valgt at købe Lundbeck aktier inden finanskrisen, behøvede man altså ikke at bide helt så meget negle, som mange andre aktieinvestorer i forbindelse med finanskrisen.

Lundbeck aktionærer

En stor medicinalvirksomhed med ambitiøs ledelse

Stigning i kursen på Lundbeck aktier

Stabiliteten i Lundbeck aktie kursen fortsatte dog ikke gennem hele 2015, da der pludselig skete en ret stor stigning. Denne stigning kan have noget at gøre med, at Kåre Schultz i 2015 blev administrerende direktør for firmaet. Denne slags udskiftninger kan sommetider påvirke et firmas aktiekurs.

Samtidig begyndte der at komme større udsving i Lundbeck aktie kursen i løbet af sidste halvdel af 2015, 2016, 2017 og 2018. Man kunne altså have gjort sig en god handel, hvis man havde købt Lundbeck aktier i starten af 2015 og solgte dem i juli 2018, da de var på deres højeste nogensinde.

De store udsving i Lundbeck aktie kursen kan igen have noget at gøre med nogle Lundbeck aktie nyheder, der kom i den periode. Der skete nemlig et skift på posten som administrerende direktør igen. Kåre Schultz forlod posten i 2017. Herefter var der en periode på ca. 10 måneder med en konstitueret administrerende direktør, indtil de besluttede sig for Deborah Dunsire. Denne slags udskiftninger i toppen af et firma kan medvirke til udsving i kursen på Lundbeck aktier – eller andre aktier, hvis det er et andet firma.

Coronaudbrud førte til et fald

Som vi allerede har været inde på, er der også nogle udefrakommende påvirkninger, som intet firma kan gardere sig fuldstændigt imod. Det kan f.eks. være finanskrisen, der, som nævnt, ikke påvirkede Lundbeck aktierne så meget, men havde stor betydning for andre aktier – og som også påvirkede Lundbecks aktie kurs en lille smule.

I lidt nyere tid har Corona krisen også påvirket aktiemarkedet. Som så mange andre aktier tog også Lundbeck aktien derfor et dyk i starten af 2020, hvor Corona for alvor brød ud i det meste af verden. Nedlukninger, restriktioner og den generelle usikkerhed om fremtiden førte også til en usikkerhed i forhold til aktiemarkedet. Derfor kunne man se et fald i kursen på rigtig mange aktier – og altså også Lundbecks aktie. 

Det kan bl.a. være fordi, at mange ikke har helt den samme investeringslyst, når de ikke ved, hvordan fremtiden ser ud – både personligt og økonomisk. Derfor var der måske lidt færre, der valgte køb Lundbeck aktier, når de skulle beslutte, hvad deres penge skulle bruges på.

Langvarig Corona krise skabte udsving

Da Corona for alvor bredte sig i verden, dykkede rigtig mange aktier som sagt – heriblandt også Lundbeck aktien. Der gik dog ikke længe, før nogle aktier begyndte at stige lidt igen – af forskellige årsager. Nogle har måske tænkt, at det var attraktivt at købe Lundbeck aktier, fordi de var et medicinalfirma, og man måske kunne forestille sig, at et sådant ville kunne tjene penge på en virus som Corona.

Usikkerheden, som Corona udbruddet og Corona krisen har ført med sig, kan man dog også se på aktiemarkedet – og bl.a. på Lundbeck aktie kursen. Månederne efter Corona for alvor brød ud i verden, kan man se større udsving på kursen på Lundbeck aktier, end der ellers har været på disse aktier. Som tidligere nævnt var Lundbeck aktie kursen ret stabil i en længere periode, og udsvingene kan derfor måske også virke mere voldsomme, end hvis det havde været en aktie, der normalt havde større udsving.

Lundbeck aktie kurs falder som så mange andre

På trods af nedgangen, da Corona ramte, er de fleste aktier dog steget i kurs igen. For nogle aktier er det endda gået rigtig godt siden dykket i starten af 2020. Det er måske endda gået så godt, at der er nogle, der vil mene, at det er gået lidt for godt. Der er kommet meget gang i økonomierne igen, og i Danmark ser man f.eks. begyndende mangel på arbejdskraft i nogle brancher.

Det er altså et tegn på, at der er for meget gang i økonomien – udbuddet kan ikke følge med efterspørgslen. Det hænger bl.a. sammen med, at der under forskellige nedlukninger måske ikke er blevet produceret så meget, som der ellers ville være blevet. Samtidig er folks lyst til at købe (altså efterspørgslen) ikke faldet lige så meget, og bl.a. derfor kan udbuddet ikke følge med. 

Når efterspørgslen er for høj, vil man prøve at dæmpe den. Det kan man f.eks. gøre ved at hæve renten. Når man hæver renten, sker der dog det, at kursen falder. Dette kan altså påvirke kursen på de forskellige aktier på markedet, så de alle sammen falder. Dette gælder også Lundbeck aktie kursen.

Køb Lundbeck aktier, hvis du ønsker et firma med overskud

Hvis man slår Lundbeck op, kan man se, at det er et firma, der i hvert fald har haft overskud de seneste fire år. Dette kan altså vidne om, at det er et firma med en fornuftig økonomi, som derfor ikke er alt for usikkert at investere i. Det kan derfor være en god idé med køb af Lundbeck aktier, hvis man er mest tryg ved et firma, der har haft overskud flere år i træk.

Det kan generelt være rart at sætte sig ind i et firmas økonomi, inden man investerer i dem, så man kan føle sig lidt mere sikker på sin investering i f.eks. Lundbeck aktier. På denne måde føler man måske også, at man kender firmaet lidt bedre og i højere grad har styr på, hvem og hvad det er, man investerer i.

Lundbeck medicinalvirksomhed

Lundbeck aktie nyheder for fremtiden kan påvirke kursen

Som vi allerede har været lidt inde på, kan Lundbeck aktie kursen også påvirkes af Lundbeck aktie nyheder og andre udmeldinger og fremtidige aktiviteter. For medicinalfirmaer som Lundbeck gælder det f.eks., at nyheder om en lancering af en ny medicin eller et andet nyt produkt i nærmeste fremtid kan få investorerne til at håbe på muligheden for yderligere indtægter til firmaet inden for kort tid.

Dette kan få aktiekursen til at stige, da det bliver mere populært at købe Lundbeck aktier og aktier generelt, når det virker til, at det vil gå godt for firmaet i fremtiden. Samtidig er det dog også værd at undersøge patenter, når man overvejer at investere i et medicinalfirma. 

Det kan være, at firmaet har patent på noget medicin, som de tjener mange penge på. Hvis patentet er ved at udløbe, kan det dog godt få firmaets indtjening til at falde, når andre firmaer pludselig også får mulighed for at lave den medicin, som et firma før har haft monopol på at lave. Så er det måske mindre fristende at vælge køb Lundbeck aktier.

Seneste Lundbeck aktie nyheder

I starten af 2022 har Lundbeck allerede offentliggjort lidt forskellige nyheder, der kan have haft mere eller mindre indflydelse på Lundbeck aktie kursen. De seneste Lundbeck aktie nyheder på nuværende tidspunkt, kan man derfor blive lidt klogere på i dette afsnit. Det drejer sig bl.a. om at gøre Lundbeck til et mere grønt firma, ny udvikling i arbejdet med en test for Parkinsons og en godkendelse fra EU-kommissionen. 

Lundbecks første nyhed i 2022 handler om, at der nu står en solcellepark færdig. Denne solcellepark hjælper firmaet endnu tættere på at være CO2-neutrale. Målet for firmaet er at være helt neutrale i 2050. Den næste nyhed i år handler om, at firmaet får støtte fra Michael J. Fox Foundation til deres arbejde med at finde en metode til at kunne opdage sygdomme som Parkinsons tidligere.

Firmaets sidste nyhed i januar fortæller, at Lundbeck har fået EU-kommissionens godkendelse af, at de må markedsføre behandlingen kaldet Vyepti i landene i EU. Det er en behandling, der skal forebygge migræne, og firmaet forventer, at de kan starte med at få det ud til de første europæiske lande i løbet af de kommende måneder. Altså tre gode Lundbeck aktie nyheder.

Er det en god idé at købe Lundbeck aktier nu?

Det er altid svært at bedømme, hvornår det er en god idé at investere i en bestemt aktie – uanset, om det er en Lundbeck aktie eller en helt anden. Man vil selvfølgelig helst købe aktier, når de koster så lidt som muligt. Samtidig vil man også helst sælge sine aktier igen, når man kan få mest muligt for dem.

Som det også gælder for mange andre aktier, er Lundbeck aktie kursen lavere i øjeblikket, end den har været i et stykke tid. Det kunne man altså vælge at tage som et tegn på, at det ville være en god idé at købe Lundbeck aktier nu.

Man kan dog aldrig være sikker på, om en akties kurs bliver endnu lavere end den er nu, selvom den måske er blevet lavere og lavere i et stykke tid. Samtidig kan det også være svært at kende den præcise fremtid for et firma, så der er altid en risiko ved at investere sine penge. Det er altså svært at give et endegyldigt svar på, om det er en god idé at købe Lundbeck aktier nu, men kursen er i hvert fald ikke så høj, som den har været.

Det skal du være opmærksom på, når du vil investere

Er man der, hvor man begynder at overveje at skulle investere i Lundbeck aktier – og måske også lidt andre aktier, er der lidt forskelligt, det kan være godt at være opmærksom på. Der er selvfølgelig altid en risiko forbundet med at investere sine penge, så det skal man være indforstået med. Hvis man er lidt opmærksom, kan man dog mindske risikoen for at miste alt for mange penge på investeringerne – og i stedet forhåbentlig tjene noget på dem.

Først og fremmest er det en god idé at overveje, hvilke firmaer man specifikt vil investere i. Det er nemlig bedst at investere i firmaer, man interesserer sig for og forstår. Hvis man har lidt viden om medicinalindustrien og synes, det er spændende at følge med i, hvad der sker der, kan det f.eks. være værd at overveje, om man skal købe Lundbeck aktier.

Derudover siger dem, der ved noget om investeringer, at det er smartest at investere i flere forskellige firmaer. Hvis det skal være rigtig godt, skal de gerne være indenfor forskellige brancher og måske også i forskellige lande. På denne måde undgår man, at investeringerne er for sårbare, hvis det går dårligt i en branche eller et land. Det kan altså være en god idé med både lidt Lundbeck aktier og lidt andre.

Aktier og portfølje lundbeck

Undgå dette, når du vil investere i f.eks. Lundbeck aktier

Mens der er nogle ting, det er en god idé at gøre, når man vil investere i Lundbeck aktier eller andre aktier, er der også nogle ting, som det er en god idé at prøve at undgå. Hvis man forsøger at undgå disse ting, er man også med til at mindske risikoen for, at man taber for mange penge på sin investering.

Når man skal i gang med at investere, skal man sørge for, at man ikke investerer flere af sine penge, end man kan undvære i nogle år. Nogle steder siger de, at man skal kunne undvære dem i mindst tre år, for at det kan betale sig. Når man sørger for kun at investere penge, man kan undvære, er man ikke tvunget til at sælge f.eks. sine Lundbeck aktier på et bestemt tidspunkt, hvis markedet er dårligt. Så kan man i stedet vente, til det bliver bedre.

I forlængelse af det, er det også godt at huske på at have is i maven, så man ikke sælger sin Lundbeck aktie eller flere aktier for tidligt eller på et dårligt tidspunkt. Nogle bliver måske bange og sælger, når kursen går ned, fordi de er bange for at tabe på deres investeringer. Her bør man i stedet tage den med ro og vente til kursen går op igen.

Aktører vi samarbejder med

For at vedligeholde vores aktieside om Lundbeck og fortsat leverer informationer om deres aktiekurs – trends og historik – har vi haft behov for at alliere os med et antal samarbejdspartnere. I denne sektion vil vi gerne takke dem for deres bidrag ved at placere et link til deres respektive hjemmesider.

LeoVegas har været så venlig at bidrage med en donation til omkostninger ved serverdrift – det er meget taknemlige for og derfor er de nævnt her som samarbejdsparter og vi kvitterer med at fremhæve deres Jackpot på LeoVegas.